Благодарствени писма – Е-обучение

Скъпи родители,

Няма по-голям измерител за нашата работа от Вашата положителна оценка.

Получаваме много благодарствени писма от Вас, свързани с бързата адаптация и адекватните мерки взети от целия ни екип в настоящата извънредна ситуация.

Благодарим Ви за ползотворното сътрудничество! Въпреки обстоятелствата, всички работим заедно в името на скъпите ни ученици!

Ще се справим заедно!

Бъдете здрави!

1    10

2     3

2     3

2а    2б

Създадено от Webma Studio