Ръководство

Управител 

Лазар Стоянов

Тел.: +359 51 448806

Директор 

Снежина Иванова

Зам. –  директор „Учебна дейност“ 

Теодора Богданова

 

 

Технически секретар: 

Тел: +359 877 665 635

Еmail: education@sok-kamchia.com

gagarin.kamchia@gmail.com

 

 

Създадено от Webma Studio