Какво включва?

Иновацията, която се прилага по отношение съдържанието на допълнителните учебни предмети, е насочена в три основни направления:

  • Направление «Човек» е насочено към самопознание – «Кой съм Аз?», към формиране на увереност и уважително отношение към самия себе си и околните, повишаване на емоционалната интелигентност, позитивно отношение към света и хората и воденето на здравословен начин на живот. В това направление влизат предметите:

Театрална школа «Език и култура» /български или чужд език/

Твори и побеждавай!

Учениците се запознават и овладяват основните принципи на творческия процес, развиват въображението и креативността си, придобиват умения за работа в екип. Учат се да се изказват уверено и свободно пред голяма аудитория и да изграждат ефективни комуникационни умения. Чрез този предмет, учениците имат възможността да се ориентират в избора на бъдеща професия, участвайки в игри с професионална ориентация.

«Спорт»

Бъдещи олимпийци!

По време на занятията по ,,Спорт“, които се провеждат в модерния физкултурен салон на ЧСУ „Юрий Гагарин“, учениците имат възможността да се запознаят със спецификите в различните спортни дисциплини.

«Музика и танци»

Музиката и танците като начин на живот!

Заниманията се провеждат в специализирани кабинети – модерна хореографска зала и музикален кабинет. Развива се култура и усет към музиката. Изграждат се увереност, креативност, дисциплина, воля, комуникационни умения и музикално-двигателно възпитание. Учениците обогатяват своите знания и обща култура за развитието на музикалното и танцовото изкуство.

 «Българска кухня»

 Традиции и новаторство!

В специализиран кабинет по готварство, учениците се запознават с българската национална кухня и възпитават здравословно отношение към храненето.

Поддържането на здравословен хранителен модел е важно за всеки един от етапите в жизненото развитие на личността.  Културата на хранене изисква възпитание, дисциплина и информация. Умението да се храним правилно е въпрос на навик, който започва да се изгражда още от детска възраст.

  • Направление «Земя» цели формиране на съзнателно и внимателно отношение към природата, изграждане на чувство за лична отговорност към опазване на околната среда и провокиране на интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа.

«Екология и приятели на природата»

С грижа към природата!

Практическите занятия се провеждат сред уникалната природа на Комплекс «Камчия», в защитената местност «Лонгоза» и природен резерват «Камчия».

Целта на предмета е да формира екологична култура и да провокира отговорно отношение към природата. Сред зеленината и чистия въздух на Комплекс «Камчия», учениците имат възможността да се запознаят на практика със защитените растения и животни, да изработят идейни проекти за опазването им както и да проучат изследваните обекти в напълно оборудвания кабинет по биология. Учениците се запознават с основните принципи на устойчивото развитие, което им помога да бъдат отговорни «граждани на света».

«Артрециклиране»

58379033_2288035727948840_2838675900336177152_o

Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас.

Чрез този предмет се изгражда култура към околната среда и навици за разделно събиране на отпадъци. От ненужни и употребявани пластмасови, хартиени и стъклени материали учениците изработват играчки и декорации за дома. С малко въображение и не много усилия от ненужните вещи, учениците  сътворятват артистични аксесоари.

  • Направление «Космос» мотивира и изгражда познавателен интрес към света на астрономията и космонавтиката.

«Астрономия»

Заедно към бъдещето!

75485973_2680758672009875_4492040607656574976_o

На територията на ЧСУ «Юрий Гагарин» са разположени: единственият в България цифров планетариум, авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, обсерватория и интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА».

Тук децата имат уникалната възможност да приложат всички теоретични знания за Космоса и астрономическите явления на практика.  През 2019г. в ЧСУ «Юрий Гагарин» бе открит и първият  във варненска област клуб по астронавтика с ръководител Красимир Стоянов – космонавт-изследовател на Република България. В голяма част от занятията са включени и видео конференции с ученици от цяла България, както и участия в Международни конкурси и олимпиади.      

« Космонавтика»

Нека заедно разгадаем тайните на необятния Космос!

1-2 (Large)

На територията на ЧСУ «Юрий Гагарин» са разположени: единственият в България цифров планетариум, авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, обсерватория и интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА».

Учениците научават за възникването и развитието на космонавтиката, могат да видят космическо облекло и образци на българската космическа храна в Музея на авиацията и космонавтиката, посещават обсерваторията, запознават се с устройството на космическия кораб и телескоп, изпълняват скачване на космически кораб (аналог на спускаемия апарат на  транспортния космически кораб «Союз-ТМА») с орбиталната космическа станция, под ръководството на истински космонавти!

 

Създадено от Webma Studio