Какво представлява?

62003423_2364997500252662_4612616437192720384_o

ЧСУ „Юрий Гагарин“ е обявено за иновативно училище с решение на Министерски съвет № 479 от 05.08.2019г. През учебната 2019/2020 година по иновативна програма се обучават учениците от 3а, 3б и 6а клас. Освен задължителните учебни часове, предвидени за общообразователна подготовка, те изучават допълнителни осем учебни предмета – четири през 1-ви учебен срок и четири през 2-ри учебен срок.

Обучението по иновативната програма е тясно свързано с информационните  технологии и компютърното обучение, с цел формиране на една от ключовите компетентности на 21 век – дигиталната компетентност.

Създадено от Webma Studio