ИСКАТЕ ЛИ ДА УЧИТЕ В РУСИЯ?

фото РУДН Недялков

Нашето училище стана участник в уникален международен проект – консорциум на водещите висши учебни заведения в Русия. Изпълнителният директор на Комплекс „Камчия“ Николай Недялков – лично, а ръководството  и учителите от училището – дистационно приеха участие в Експертна стратегическа сесия, която се проведе на базата на Руския университет на дружбата на народите (РУДН) в гр. Москва.

фото РУДН школа

Достатъчно е само да се разгледа списъка с висшите учебни заведения участници, за да стане ясно на какво високо ниво ще е преподаването. В консорциума влизат най-добрите учебни заведения на Русия, с най-висок рейтинг: Руски университет на дружбата на народите (РУДН), Национален изследователски ядрен универистет „МИФИ“ (НИЯУ МИФИ), Московски физико-технически институт (национаелн изследователски университет) (МФТИ), Санкт-Петербургски политехнически универистет „Петър Велики“ (Политех), Руска академия за народно стопанство и държавна служба към Президента на Руската Федерация (РАНХиГС), Национален изследователски универистет „МЕИ“, Алтайски държавен университет.

В рамките на проекта ще бъдат създадени ресурни центрове за деца и педагози в чужди училища партньори за популяризиране изучаването на основни предмети (математика, биология, химия, физика и астрономия и др.) на напреднало ниво на руски език. На стартовия етап на ресурните центрове ще бъдат създадени само 5 – и един от тях ще се намира на базата на Частно средно училище „Юрий Гагарин“. Останалите – в Киргизстан, Таджикистан, Монголия и Турция.

Участието на Частно средно училище „Юрий Гагарин“ в този проект е уникална възможност за гимназистите да се запознаят със системата на висше образование в Русия и изискванията на водещите учебни заведения към абитуриентите, да повишат нивото на знанията си по най-важните и сложни предмети и най-главното – да се замислят за своето професионалнно бъдеще. Крайната цел на проекта е подготовка към кандидатстване в най-добрите висши учебни заведения на Русия на талантливи, целеустремени абитуриенти от други страни и да им се осигури възможност да получат образование на високо ниво в избрани от тях учебни заведения. В процеса на неговото реализиране ще се провежда подбор на способни, мотивирани ученици и тяхната подготовка за участие в международни олимпиади.

Следващата седмица в нашето училище ще пристигнат най-добрите руски преподаватели по руски език, физика, химия, математика и биология, ще се запознаят нашите учители и гимназисти, ще представят своите висши учебни заведения и учебно-методически комплекси, разработени, специално за училищата партньори и ще изнесат уроци по своите предмети.

Създадено от Webma Studio