Лицензи

чсу юрий гагарин

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и  НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Със заповед № РД14-8/1.03.2017 на министъра на образованието и науката на България, училището е пререгистрирано, съобразно измененията в Закона за предучилищното и училищното образование с Удостоверение № 1/13.03.2017 г.

  • През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност.
  • През септември 2018 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за обучение от V до ІХ клас.

С това «Юрий Гагарин» стана първото учебно заведение в страната, което разполага с лиценз за обучение по българската и руската образователна система. Пилотният проект за създаване на елитно училище на Русия зад граница, уникален както за България, така и за Европа, утвърди „Камчия“ като водещ иновативен образователен център с гаранция за качествено образование, отговарящо на българските и руските образователни стандарти.

Формирани са целеви групи във всички начални класове – от 1 до 4 – в които рускоезични преподаватели ще работят допълнително с децата за обогатяване на езиковите знания – по руски език и литература и по околен свят. В края на 4 клас, след полагане на единен държавен изпит, учениците, които са се обучавали по руските държавни стандарти ще получат удостоверения за завършен начален етап на образование по руските образователни стандарти. Интензивната форма на езиково обучение е подходяща както за деца, които са с майчин руски език, така и за ученици, които изучават руския като чуждестранен.

Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.

min rusudostovereniesvidetelstvopril 11licenz

 

Създадено от Webma Studio