лицензи

увц 2На 15 септември 2014 година в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ отвори врати Частно средно училище „Юрий Гагарин“, лицензирано от Министерството на образованието и науката на България  със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката.

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Със заповед № РД14-8/1.03.2017 на министъра на образованието и науката на България, училището е пререгистрирано, съобразно измененията в Закона за предучилищното и училищното образование с Удостоверение № 1/13.03.2017 г.

През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност.

С това «Юрий Гагарин» стана първото учебно заведение в страната, което може да издава едновременно българска и руска диплома за началната степен на образование – до 4 клас. Предстои акредитиране и за следващите степени на обучение. Пилотният проект за създаване на елитно училище на Русия зад граница, уникален както за България, така и за Европа, утвърди „Камчия“ като водещ иновативен образователен център с гаранция за качествено образование, отговарящо на българските и руските образователни стандарти.

Формирани са целеви групи във всички начални класове – от 1 до 4 – в които рускоезични преподаватели ще работят допълнително с децата за обогатяване на езиковите знания – по руски език и литература и по околен свят. В края на 4 клас учениците, които са участвали в интензивните класове, ще получат удостоверения за завършен начален етап на образование и по двата държавни стандарта. Интензивната форма на езиково обучение е подходяща както за деца, които са с майчин руски език, така и за ученици, които изучават руския като чуждестранен.

Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.

udostovereniesvidetelstvopril 11min rus

Създадено от Webma Studio