НОВО! ЧСУ „Юрий Гагарин“ вече и с дистанционна форма на обучение

Blue and Pink Circle Games Influencer Neon Noir Facebook Post Set

Следвайки най-съвременните тенденции в областта на училищното образование, като горд член на семейството на иновативните училища в България, от следващата 2020/2021 учебна година Частно средно училище „Юрий Гагарин“ ще предлага на своите възпитаници и дистанционна форма на обучение. То ще се осъществява от висококвалифицирани специалисти, в пълно съответствие с държавните образователни стандарти.

Обучението ще е изцяло онлайн, по утвърден училищен учебен план, като за обезпечаването му училището има специално разработена уеб-базирана система, разполагаща с много и различни функционалности, като виртуална класна стая за онлайн обучение в реално време, посредством конферентна връзка ученици – учител, електронен дневник, библиотека, където се съхраняват електронни учебни ресурси, помагала или авторски материали, подготвени от учителите, високо ниво на киберзащита, мрежова и информационна сигурност. Достъпът до уеб-базирана система се осъществява с помощта на „облачно“ базирана среда, която осигурява непрекъснат достъп до ресурсите ѝ в режим на работа 365/7/24, през всички съвременни браузери – Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera и пр.

Обучението в дистанционна форма в ЧСУ „Юрий Гагарин“ ще бъде възможно от всяка точка на земното кълбо, посредством компютър, таблет или дори смартфон, като единственото условие е те да имат връзка с интернет.

При успешно преминато обучение на учениците, обучаващи се в дистанционна форма, и полагане на изпити в края на учебната година, ще бъдат издавани съответните документи, съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Дистанционната форма разширява палитрата от образователни услуги, които Частно средно училище „Юрий Гагарин“ предоставя на своите настоящи и бъдещи възпитаници. Така Училището на бъдещето ще има възможност да разнообрази своята мултикултурна образователна среда и да даде шанс на повече учащи се да придобият ключови умения и компетентности, помагащи им за успешен старт в живота!

Създадено от Webma Studio