организация на учебния ден

Предлага се целодневно обучение, включващо провеждане на часове от учебния план (ЗП, ЗИП, СИП) и часове за полуинтернатна група: самоподготовка, занимания по интереси, отдих и спорт.

 

Информация за организация на учебния ден на подготвителна група – 6 годишни

 • 07:30 – 08:00  – пристигане в СОК „Камчия“ с организиран транспорт
 • 08:05 – 08:10  – утринна гимнастика
 • 08:10 – 08:40 – закуска
 • 08:45 – 09:20 – I педагогическа ситуация
 • 09:30 – 10:05 – II педагогическа ситуация
 • 10:15 – 10:30 –  закуска
 • 10:35 – 11:10 – III трета педагогическа ситуация
 • 11:15 – 12:30 – допълнителни форми
 • 12:30 – 13:00 – обяд
 • 13:00 – 15:30 – сън
 • 15:35 – 16:00 – следобедна закуска
 • 16:00 – 16:35 – педагогическа ситуация
 • 16:40 – 17:20 – разходка
 • 17:30 – отпътуване

Информация за организация на учебния ден на учениците от I – XI клас

 • 07:30 –  08:00 – пристигане в СОК „Камчия“ с организиран транспорт
 • 08:05 – 08:10 – утринна гимнастика
 • 08:10 – 08:25 – закуска
 • 08:30 – 09:10 – I учебен час ЗП
 • 09:20 – 10:00 – II учебен час ЗП
 • 10:10 – 10:50 – III трети учебен час ЗП
 • 11:00 – 11:40 – IV учебен час ЗП
 • 11:50 – 12:30 – V учебен час  ЗП ( последен час ЗП за начален етап) и ДЦО за I-VI клас
 • 12:30 – 12:55 – обяд
 • 12:55 – 13:20 – активна почивка на открито
 • 13:20 – 14:00 – VI учебен час ЗП (последен час ЗП за V- VII клас) и ДЦО за I-VI клас
 • 14:10 – 14:50 – VII учебен час ЗП (последен час ЗП за VIII-IX клас) и ДЦО за останалите
 • 15:00 – 15:40 – ДЦО за всички ученици
 • 15:50 – 16:30 – ДЦО  за всички ученици
 • 16:40 – 17:20 – ДЦО  за всички ученици
 • 17:30 – отпътуване

 

 

Създадено от Webma Studio