учебен план І – ХІІ клас

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните предмети 

 

UUP-1а

UUP-1б

UUP-2A

UUP-2б

UUP-3а-иновативно

UUP-3б-иновативно

UUP-4а

UUP-4б

UUP-5а

UUP-5б

UUP-6а-иновативно

UUP-6б

UUP-7а

UUP-7б

UUP-8а

UUP-8б

UUP-9

UUP-10А

UUP-10Б

 

 

 

 

Създадено от Webma Studio