учебен план І – ХІІ клас

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните предмети 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8a клас – С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

8б клас – С ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

9а клас – С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

9б клас – С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

10 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадено от Webma Studio