учебен план І – ХІІ клас

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Разписание на учебните часове

График-2-Час на класа

График-контролни

ПРОГРАМА /1-4/ клас

ПРОГРАМА /5-12/ клас

Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните предмети 

УУП-1а

УУП-1б

УУП-2A

УУП-2б

УУП-3а

УУП-3а-иновативно

УУП-3б

УУП-3б-иновативно

УУП-4а UUP-4б

УУП-5а (ре)

УУП-5б (ae)

УУП-6а (АЕ)

УУП-6а (АЕ)-иновативно

УУП-6б (РЕ)

УУП-7а (ре)

УУП-7б (ае)

УУП-8а (ре)

УУП-8б (ае)

УУП-9А (ае)

УУП-9Б (ае)

УУП-10А (ае)

УУП-10Б (ае)

 

 

 

 

 

 

Създадено от Webma Studio