учебен план І – ХІІ клас

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

ПРАВИЛА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните предмети 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5а клас

5б клас

6а клас

6б клас

7а клас

7б,в клас

8a клас – С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

8б клас – С ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

9а клас – С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

9б клас – С ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

10а клас

10б клас

11 клас

12 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадено от Webma Studio