E-обучение – програма

9-acteurs-cles-a-avoir-dans-votre-equipe-elearning-de-choc

Уважаеми ученици и родители,

Екипът на ЧСУ ,,Юрий Гагарин“ приема извънредната ситуация в страната изключително отговорно и с грижа към всички деца, ученици, родители и педагози!Всички заедно, с общи усилия и чрез сътрудничество, ще намерим най – благоприятните условия за справяне с тази ситуация.

Образователният процес може да бъде интересен, вълнуващ и забавен. Във връзка с това,  въвеждаме   електронно общуване между учителите и учениците, като за утре /16.03.2020г/ ще бъдете информирани от класните ръководители за начина на осъществяване на комуникацията, а от вторник  ви предлагаме график за провеждане на дейностите. Информираме ви, че продължителността на електронния час е както следва:
– за начален етап- 20 минути
– за прогимназиален и гимназиален етап – 30 минути.

За ваше улеснение издателствата предоставиха свободен достъп за ползване на електронните учебници.

Уважаеми родители, разчитаме на Вашата подкрепа  по отношение на обучението на Вашето дете.

Класните ръководители ще предоставят нужната допълнителна информация по определените канали за комуникация.Училищният психолог ще е на разположение за оказване на необходимата подкрепа на учениците и родителите.

Желаем ви здраве и сили! Заедно ще се справим!

От ръководството

Създадено от Webma Studio