Поздравления! Квалифицирани учители – качествено образование

Приемете нашите сърдечни поздравления!

FJ7A4878

Както знаете, ЧСУ „Юрий Гагарин“ притежава акредитация по образователните програми както на Република България, така и на Руската Федерация. Съгласно нормативната база на двете страни учителите трябва периодично да повишават квалификацията си, да изучават актуални въпроси, свързани с преподаването по своя предмет и нови методики.

Поради тези причини организирахме повишаване на квалификацията по Руските федерални Държавни Образователни Стандарти (ФДОС) за редица наши преподаватели. Обучението премина в дистанционна форма, в едно от най-добрите педагогически висши учебни заведения в Русия – Башкирския държавен педагогически университет „М. Акмулла“ (гр. Уфа), който ни беше препоръчан от Институа по руски език „А. Пушкин“.

Програмата за повишаване на квалификацията, предложена на нашите учители беше сложна, но съдържателна и перспективна. Всички преподаватели завършиха успешно обучението и получиха прекрасни оценки от тестовете по своите предмети:

Калинка Крачева – «Руски език и литература»
Вера Статева – «Руски език и литература»
Татяна Злобина – «Руски език чужд» и «История и обществознание»
Симеон Огнянов Кулиш – «История и обществознание»
Кристалина Бороджиева – «География» и «Биология»
Илиана Михайлова – «Физика и астрономия»

От своя страна, всички преподаватели отбелязаха високото качество както на учебните, така и на тестовите материали на учебната програма.

Сега, нашите ученици, обучаващи се и по руската, и по българската програми ще учат по учебни планове с използване на последните разработки и методики. Курсът за повишаване на квалификацията се превърна в първата стъпка към по-нататъшното развитие на отношенията между нашите образователни центрове, а следващата е сключеният договор за сътрудничество между ЧСУ „Юрий Гагарин“ и Башкирския държавен педагогически университет „М. Акмулла“.

Създадено от Webma Studio