Удължаване на грипната ваканция

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105 ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 6 февруари – 7 февруари 2020 г., включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. „остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително.“

Заповед-грипна ваканция

Учебните занятия се възобновяват на 10.02.2020 г. Повече информация, относно стартирането на втория учебен срок ще получите от класните ръководители.

Датата за провеждане на  областния кръг на олимпиадата по математика не се променя. Олимпиадата ще се проведе на 05.02.2020 г. – сряда, начало 09:00 часа.

Създадено от Webma Studio