УСЛОВИЯ

Частно средно училище „Юрий Гагарин“ залага на модерно и качествено образование и иновативни технологии в обучението по българските и руските системи.

За учебната 2020/2021 година екипът на училището кани всички позитивни, креативни и отговорни ученици и техните родители да се присъединят към голямото семейство на Училището на бъдещето!

ПРИЕМ 2020/2021

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 • Приемат се максимум 15 деца на възраст 5 и 6 години
 • Целодневна форма на обучение
 • Заниманията и педагогическите ситуации се водят по утвърдена програма
 • Изучаване на руски и английски език
 • Индивидуален подход към детската личност
 • Извънкласни спортни и творчески дейности
 • Децата придобиват увереност и самостоятелност
 • Осъществява се плавен преход към училищното образование

ПЪРВИ КЛАС

 • Приемат се максимум  по 15 ученици във всяка паралелка
 • Целодневна форма на обучение
 • Предимство имат деца, които през учебната 2019 /2020 г. са се обучавали в Подготвителна група в ЧСУ“Юрий Гагарин“
 • Обучението се осъществява по иновативна програма
 • Изучаване на руски и английски език
 • Индивидуален подход към всяко дете
 • Извънкласни спортни и творчески дейности

ВТОРИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС

 • Приемът се осъществява при наличие на свободни места в паралелките
 • Целодневна форма на обучение
 • Установяване на нивото на усвоените знания и придобити умения чрез попълване на общ тест за съответния клас
 • Засилено изучаване на руски и английски език
 • Индивидуален подход към всеки ученик
 • Извънкласни спортни и творчески дейности

ОСМИ КЛАС

 • Приемат се максимум по 15 ученици в паралелка
 • Полудневна форма на обучение
 • Профил Софтуерни и хардуерни науки с изучаване на руски и английски език
 • Приемат се ученици с минимален годишен успех от завършен седми клас мн.добър (4.50)
 • Индивидуален подход към всеки ученик
 • Извънкласни спортни и творчески дейности

ДЕВЕТИ, ДЕСЕТИ, ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСТИ КЛАС

 • Приемът се осъществява при наличие на свободни места
 • Полагат се приравнителни изпити при наличие на несъответствия в учебния план по който се е обучавал до момента ученикът и този, по който ще бъде обучаван в ЧСУ “Юрий Гагарин“

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ „ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО“

 • Информатика и киберсигурност
 • Клуб „Математическа логика“ /5-12 клас/
 • Извънкласна форма „Радио риторика“
 • Клуб по астронавтика към ПИЦА
 • Есенен хекатон съвместно с ВСУ
 • Иновативен пролетен лагер  Smart city
 • Чужди езици / испански, английски език/
 • Рисуване
 • Сръчни ръце
 • Моделиране
 • Артрециклиране
 • Вокална група

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Важно! Договорите за обучение се подписват от двамата родители, което налага присъствието им при сключване на договора.

 1. Попълване на формуляр по образец за заявяване на желанието на родителя
 2. Уговаряне по телефон или имейл  на индивидуална среща с родителите/настойника и ученика и училищната комисия по прием
 3. Психологическа диагностика за училищна готовност (за първи клас)
 4. Тест по български език и математика за констатиране на образователното ниво на ученика (от 2-7 клас)
 5. След установяване на резултатите от теста, училищната комисия предлага на родителите/настойника да сключат договор за обучение

При записване родителите/настойникът предоставят:

 1. копие на акт за раждане на детето
 2. здравна–профилактична карта, попълнена от личния лекар или личен здравен картон
 3. удостоверение за завършена степен на образование или удостоверение за преместване
 4. двустранно попълнен и подписан договор за обучение

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:Такси 2021-1

ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД  СЪГЛАСНО ДОГОВОРА

АКЦЕНТИ  2020 /2021

 • Целодневна организация за ученици от 1-7 клас
 • Полудневна организация за ученици от първи и втори гимназиален етап
 • Иновативно обучение
 • Фестивал на руската култура
 • Клуб на родители
 • Възможност за участие в работата на Ресурсния център по федералната програма „Экспорт образования“ за подготовка  за постъпване във водещи руски университети

За повече информация ни пишете на e-mail адрес:

education@sok-kamchia.com или gagarin.kamchia@gmail.com или се свържете с нас на тел:

+359 877 665 635

 

Създадено от Webma Studio