такси

ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019:

При еднократно плащане на годишна такса:

1. Обучение – 6 900 (шест хиляди и деветстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат        1 600 лева, а останалата сума от 5 300 (пет хиляди и триста) лева – до 10 септември 2018 г.

2. Обучение и пансион  – 11 000 (единадесет хиляди) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалата сума от 9 400 (девет хиляди и четиристотин) лева – до 10 септември 2018 г.

3. Подготвителна група – 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалите 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева до 10 септември 2018 г.

 

Разсрочено плащане на годишна такса:

1. Обучение – 7 200 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС, като при записване се плащат 1600 лева, а останалата сума от 5 600 (пет хиляди ишестстотин) лева:
– до 10 септември 2018 г. – 2 800 лв.
– до 5 март 2019 г. – 2 800 лв.
2. Обучение и пансион – 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1600 лв, а останалата сума от 10 000 (десет хиляди) лева:
– до 10 септември 2018 г. – 5 000 лв.
– до 05 март 2019 г. – 5 000 лв.

3. Подготвителна група – 6 000 (шест хиляди) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалата сума:
– до 10 септември 2018 г. – 2 200 лв.
– до 5 март 2019 г. – 2 200 лв.

 

Записването за учебната 2018/2019 година ще се извършва:

І – IV клас – след 1.06.2018

V – VІІI клас – след 15.06.2018

IX – ХІ клас – след 30.06.2018

За гимназиалния курс Училището предлага профилирано обучение в две направления:

– І профилиращ предмет – руски език, II профилиращ предмет – английски език

– І профилиращ предмет – английски език, II профилиращ предмет – информационни технологии

 

За допълнителна информация по приема:

Тел: +359 877 665 635

Еmail: gagarin.kamchia@gmail.com

www.facebook.com/gagarin.kamchia

 

Банкова сметка:

Получател: ЧСУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Клон Варна

IBAN: BG 77 IABG 8098 1000 2846 01

BIC/SWIFT: IABGBGSF

Основание за плащане: Обучение на ….. – …. кл.

Плаща се в лева

Създадено от Webma Studio