условия

 

За учебната 2018/2019 се извършва прием във всички класове от I до XII клас, а също и за Предучилищна група. 

При желание от страна на бъдещите ученици и техните родители да посетят училището могат да го направят при предварително уговорена среща.

През учебната 2018 / 2019 година условията за прием в Частното средно училище „Юрий Гагарин“ включват мотивирано желание на родителите, приемане на  училищната политика, стила и принципите на работа и взаимоотношения, съгласно  Правилника за устройството и дейността на училището.

 

Необходими  документи за записване в ЧСУ „Юрий Гагарин“:

  • ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Родителите подават заявление, с което потвърждават желанието за прием на детето им в ЧСУ „Юрий Гагарин“. Необходими документи:

– Заявление

– Сключен договор за обучение

–  Копие от акт за раждане на детето

 

  • ПРИЕМ в I КЛАС

Родителите  на бъдещите  първокласници следва да подадат заявление, с което потвърждават желанието за прием на детето им в ЧСУ „Юрий Гагарин“, да проведат среща-разговор с участието и на ученика за определяне на неговата училищна готовност и след обявяване на приема да сключат договор за обучение. Необходими документи:

Заявление

– Сключен договор за обучение

– Удостоверение за завършена подготвителна група

– Копие от акт за раждане на детето

 

  • ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ във II– VII класIXXIIклас

При преместване  на ученици от друго училище, на срещата разговор с родителите и ученика се изясняват мотивите за преместването и равнището на знанията на кандидата за съответния клас. Необходими документи:

– Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище;

Заявление

– Сключен договор за обучение

– Копие от акт за раждане на ученика

 

  • ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ в VIII клас

Заявление

– Сключен договор за обучение

–  Свидетелство за основно образование

–  Копие от акт за раждане на ученика

 

  • ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление

– Сключен договор за обучение

– Легализирани документи, удостоверяващи завършен клас /етап

–  Копие от акт за раждане на ученика

 

Сключване на договори за обучение:

– след 01.06.2018 за Предучилищна група и I клас

– след 15.06.2018г. за VIII клас

– целогодишно за всички останали ученици.

 

Заявления  се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00ч в канцеларията на училището – к.к. „Камчия“, СОК „Камчия“, Учебно-възпитателен център „Юрий Гагарин“, ет. 3

Изтеглете заявление за записване»

Таксите за  обучение може да разгледате тук»

Материалната база може да разгледате тук»

Отличните резултати на учениците и препоздавателите тук»

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ДЕЦА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

 

Създадено от Webma Studio