Управителят на ЧСУ „Юрий Гагарин“: Възпитаваме личности с умения, знания и мотивация, готови за бъдещето!

36

„За нас, родителите е много важно децата ни да бъдат образовани и да бъдат достатъчно подготвени един ден, когато завършат и излязат на т.нар. пазар на труда. Нашата задача е да направим така, че чрез забавни и интерактивни игри и иновативни занимания, децата да развиват себе си като личности, но и да усвояват знания и умения, които ще са им нужни в момента, когато се превърнат в зрели и активни хора. Затова ние акцентираме върху комплексността, която има тук, върху всички онези възможности, които училище „Юрий Гагарин“ в «Камчия» осигурява. А именно, не само възможността да учат активно, а и да спортуват, да се развиват в една международна среда с деца от цял свят, както и да посещават допълнителни програми, които  са част от проекта «Професии на бъдещето». От тази учебна година в ЧСУ «Юрий Гагарин» се въвеждат допълнителни извънкласни дейности по програмиране, езици, финансова грамотност и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ с възможност за обучение и през събота.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ – ТУК

Създадено от Webma Studio