Празнична галерия

 В дните, предшестващи 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, учениците от начален етап на обучение изработиха картички, посветени на празника. В часовете по информационни технологии децата използваха програмите Paint, Word и Power Point  и отправиха своя поздрав към своите учители и съученици.

от Александра Николова, 4А:
Александра Николова 4А
от Златна Йорданова, 4А:Златна Йорданова 4А

 

   от Сияна Атанасова, 2Бот Сияна Атанасова, 2Б  от Никол Константинова, 1А:от Никол Константинова, 1А
от Андреана Димитрова, 3А:от Андреана Димитрова, 3А  от Александър Василев, 2А:Александър Василев от 2А
 от Борис Антонов, 1АБорис Антонов от 1А  от Мария Кирилова, 2Б:   от Мария Кирилова, 2Б
 от Симона Ахмед, 2А:от Симона Ахмед, 2А  от Лъчезар Георгиев, 1А:от Лъчезар Георгиев, 1А:
 от Йоанна Дилова, 1Б:от Йоанна Дилова, 1Б от Поли Костадинова, 2Бот Поли Костадинова, 2Б

 

 от Анджелина Баева, 1Бот Анджелина Баева, 1Б  от Виктория Станчева, 2Бот Виктория Станчева, 2Б
 от Джиа Пейчева, 3Аот Джиа Пейчева, 3А  от Елица Милкова, 1Аот Елица Милкова, 1А
от Мартин Константинов, 2Бот Мартин Константинов, 2Б  от Моника Стоянова, 2Аот Моника Стоянова, 2А
 от Стелиян Колев, 1Бот Стелиян Колев, 1Б  от Никола Станчев, 1Б от Никола Станчев, 1Б
 от Младен Добрев,1Б
от Младен Добрев,1Б
 от Матея Иванова, 1Б от Матея Иванова, 1Б
 от Ивайла Атанасова, 2Б:
от Ивайла Атанасова, 2Б
 от Ивайла Атанасова, 2Б -

от Сияна Христова,1Б
от Сияна Христова,1Б

 

 

 

 

Създадено от Webma Studio