Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5а, 5б, 6а, 6б, 11 и 12 а клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!

От утре, 23.11.2021г., във връзка с намаляване на броя на заразените с Ковид 19 на територията на община Аврен, обучението в Частно средно училище „Юрий Гагарин“ ще се организира на ротационен принцип, съгласно утвърдени Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка и  писмо на РУО – Варна от 22.11.2021 г.

Възстановяват се присъствените учебни занятия за децата от подготвителна група, учениците от 5а, 5б, 6а, 6б, 11 и 12 а клас.

Учениците от 1-4 клас, чиито родители са подали декларации-съгласие за тестване с неинвазивни антигенни тестове, продължават присъственото си обучение.

Във връзка с това се създава следната организация:

  1. Учениците да влизат от различни входове на сградата на ЧСУ „Юрий Гагарин“, без да има струпване на деца, ученици и учители, при спазване на дистанция, както следва:

– ПГ и 1 – 4 клас – централен вход;

– останалите ученици – от паркинга на „Радуга“.

  1. 2. В сградата на училището, по коридорите и по стълбите движението да е еднопосочно,

при спазване на дистанция и носене на предпазни маски за лице.

  1. 3. В ресторанта учениците да се хранят както следва:

А . Входът и изходът от ресторанта се осъществява за:

– ПГ и 1 – 4 клас от страничния вход към Радуга;

– 5 – 12 кл. – от главния вход на ресторанта.

Б. в ресторанта ПГ и 1 – 4 клас ползват шублера отдясно за избор на храна, а 5 – 12 кл.

– този от лявата страна на кухнята.

В. В ресторанта да се обособят зони за хранене на отделните паралелки, както следва:

– ПГ и 1 – 4 клас – в малката зала на ресторанта;

– 5 – 12 клас – в основната зала на ресторанта.

  1. 4. Начало и край на учебния ден:

– 1-4 клас -8.30-16.30ч

– 5-12 клас -8.30-14.50ч

 

 

От Ръководството на ЧСУ  „Юрий Гагарин“

Създадено от Webma Studio