ERP система и виртуални класни стаи

ЧСУ „Юрий Гагарин“ разполага с иновативна ERP система, в която се провеждат:
Виртуалните уроци, като на учениците се поставят: темата, задачите, онлайн тестовете и домашни работи и учениците обсъждат с преподавателите конкретната тема или задание.
Има разписание на виртуалните учебни часове по класове.
В системата има и библиотека, в която всеки учител качва материал за часа и класа.

Виртуалните класни стаи в ЧСУ „Юрий Гагарин“, които са част от иновативната ни ERP – система, се използват ефективно от ученици и учители!

Blue and Pink Circle Games Influencer Neon Noir Facebook Post Set

Какво представляват?

  • Виртуалната класна стая е онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира

качествата на директното обучение в класната стая.

  • Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции.

С какви функции разполагат?

5

  • Функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета и др.

Създадено от Webma Studio