Училище на бъдещето

FJ7A4480 (Large)

Частно средно училище «Юрий Гагарин» в СОК „Камчия“ е известно като Училище на бъдещето. В него учат 300 деца от 15 държави. Училището е лицензцирано със заповед РД-14-81/31.07.2013г. от Българското министерство на образованието и науката, за прием на ученици от подготвителна група до 12 клас, с усилено изучаване на руски и английски език, и на информационни технологии.

ЧСУ «Юрий Гагарин» е единствената образователна институция в България, лицензирана едновременно по българската и по руската образователни системи.

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и  НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Със заповед № РД14-8/1.03.2017 на министъра на образованието и науката на България, училището е пререгистрирано, съобразно измененията в Закона за предучилищното и училищното образование с Удостоверение № 1/13.03.2017 г.

  • През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност.
  • През септември 2018 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи руска държавна акредитация за обучение от V до ІХ клас.

С това «Юрий Гагарин» стана първото учебно заведение в страната, което разполага с лиценз за обучение по българската и руската образователна система. Пилотният проект за създаване на елитно училище на Русия зад граница, уникален както за България, така и за Европа, утвърди „Камчия“ като водещ иновативен образователен център с гаранция за качествено образование, отговарящо на българските и руските образователни стандарти.

Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

min rusudostovereniesvidetelstvopril 11licenz

 

Създадено от Webma Studio