Ръководство

Управител 

Лазар Стоянов

Тел.: +359 51 448806

Директор 

Снежина Иванова

Зам. –  директор „Учебна дейност“ 

Марияна Славчева

Зам. –  директор „Административно-стопански дейности“ 

Николай Николов

Зам. –  директор организация

Веселина Янкова

 

Технически секретар: 

Тел: +359 877 665 635

Еmail: education@sok-kamchia.com

gagarin.kamchia@gmail.com

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Николай Николов

Тел.: +359 893 338 491

Еmail: pd_asd@abv.bg

Създадено от Webma Studio