Какво представлява?

62003423_2364997500252662_4612616437192720384_o

ЧСУ „Юрий Гагарин“ е обявено за иновативно училище с решение на Министерски съвет № 479 от 05.08.2019г., като през 2019/2020 учебна година по иновативната програма се обучават учениците от 3а, 3б и 6а клас.

От настоящата учебна 2020/2021 година обхватът на иновацията се разширява, като вече включва целия начален етап на основната образователна степен. Освен задължителните учебни часове, предвидени за общообразователна подготовка, ще се изучават допълнителни осем учебни предмета – четири през 1-ви учебен срок и четири през 2-ри учебен срок.

Обучението по иновативната програма е тясно свързано с информационните технологии и компютърното обучение, с цел формиране на една от ключовите компетентности на 21 век – дигиталната компетентност.

Създадено от Webma Studio