Конкурс „Космосът – образование на бъдещето“

Уважаеми участници в конкурса „Космосът – образование на бъдещето“,

На основание  заповед на Министъра на образованието № РД 09-606 / 09.03.2020 г. във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID -19, има разпореждане да не се провеждат до второ нареждане организирани прояви, изяви и мероприятия с ученици, които водят до събиране на много хора на едно място. Във връзка с това ви уведомяваме, че заключителният етап на конкурса няма да се проведе на предварително обявената дата – 21.03.2020 г.

Ще ви информираме допълнително и своевременно за датата на провеждане на финалния кръг на конкурса.

С уважение,

Организационният екип на конкурса „Космосът – образование на бъдещето“

КОСМОСЪТ – ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

72804196_2614828435269566_3415605250751463424_o

Частно средно училище „Юрий Гагарин“ и комплекс „Камчия“ организират международен конкурс, съвместно с Училище 1409 гр.Москва, който  ще се проведе с любезната подкрепа на РУО Варна, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Областна администрация Варна, Россотрудничество, Посланика на Руската федерация, Генералния консул на РФ във Варна, Генералния консул на РФ в Русе и Международната асоциация на космонавтите.

 

Целта на конкурса е:

 • да се стимулира въображението на учениците
 • да се разширят познанията им за Космоса
 • да се докоснат до технологии, свързани с космическото пространство
 • да им помогне в избора на професия
 • да провокира комуникацията между науката и практическия живот

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да вземат участие ученици от три възрастови групи, съответно :

 • първа възрастова група – 1-4 клас
 • втора възрастова група – 5-7 клас
 • трета възрастова група – 8-12 клас

Участниците ще се състезават в областите: литература,изобразително изкуство, физика и астрономия,храни на бъдещето. Работните езици за конкурса са български и руски.

 

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ:

 • Космически отпадъци
 • Космически транспорт
 • Ресурсите на космоса в бита / отопление, горива…/
 • Космическа кухня
 • Космическа архитектура

ТЕМАТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Литература – за написване на есе или  разказ /до три страници стандартно оформени, шрифт Times New Roman,размер на символите 12, междуредие 1.5/, или  стихотворение

Изобразително и приложно изкуство – рисунка или комикс /формат А3, акварелна или графична техника по избор/, арт макети на домове, транспортни средства и други

Физика и астрономиядоклад , реферат, експериментални изследвания, изработване на макети, инсталации – от материали по избор

 

Начин на провеждане

Всеки участник може да изпраща до две творби в различни области

Конкурсът ще се проведе в три модула:

Първи модул– дистанционен /онлайн и видеоучастие/ –  всички материали се изпращат онлайн, а макетите и инсталациите се представят с видеофилм на имейл: education@sok-kamchia.com

Втори модул – практически – първите 10 класирани от всяко направление  ще бъдат поканени за втори модул, като вземат  участие  в иновативни работилници, експериментални лаборатории и практически занимания, като използват мултифункционалната среда за творчески изяви в  ЧСУ“Юрий Гагарин“.

*При отказване на участник, от класираните 10 ще бъдат поканени следващите класирани по списъка.

Трети модул –  лекционен – творчески срещи с успели личности в областта на космонавтиката, физиката, астрофизиката за ранно професионално ориентиране

Ген.лейт. Георги Иванов – първият български космонавт

Доц. Таня Иванова – сътрудник на Институт по космически изследвания и технологии към  БАН

Ст.н.с. Пламен Ангелов – Зам. – директор на Институт по космически изследвания и технологии към  БАН

 

СРОКОВЕ

Първи модул – изпращане на материалите най-късно до 20.12.2019 г.

Втори модул – дата на провеждане -21.03.2020 г.от 10:00 до 14:00 ч.

Трети модул – дата на провеждане -21.03.2020 г. от 15:00 до 17:30 ч.

 

Такса участие – 11,00 лв. с вкл. ДДС

Таксата следва да се внесе по сметката на училището разкрита в Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN:  BG77IABG80981000284601 BIC: IABGBGSF, с основание: ……………………………………../имена на участника/ такса за участие в международен конкурс „Космосът – образование на бъдещето“.

 

НАГРАДЕН ФОНД ЗА ВСЯКО НАПРАВЛЕНИЕ

Първа възрастова група

1 място– семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /100 % от таксата/ + парична награда

2 място – семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /70 % от таксата/ + парична награда

3 място – семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /50 % от таксата/ + парична награда

P.S.  Датите на резервация се определят по предварително заявяване и наличие на свободни места.

 

Втора възрастова група

1 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 100 % от таксата/+ парична награда

2 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 70 % от таксата/+ парична награда

3 място  – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 50 % от таксата/+ парична награда

P.S. Лагерната смяна  се определя  според графика за 2020 година

 

Трета възрастова група    

1 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /100 % от таксата/+ парична награда

2 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /70 % от таксата/+ парична награда

3 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /50 % от таксата/+ парична награда

За всички участници на 21.03.2020 г. ще бъдат осигурени материални и поощрителни награди от спонсорите, а от домакините – безплатно посещение на Планетариум, Музей на кристалите и Авиокосмическия център.

 

Конкурсната програма ще завърши с дискотека, организирана от домакините.

 

За участниците във втори и трети модул настаняването и изхранването е безплатно, а за придружаващите лица – 50% отстъпка нощувка и храна. Пътните разходи са за сметка на участниците.

 

СРОКОВЕ  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

Първи модул – попълване на онлайн заявление от участника, декларация –съгласие от родителя/настойника и внасяне на такса участие – до 10.12.2019 г.

Втори модул – попълване на онлайн заявление за потвърждаване на участието  от първите 10 класирани от всяко направление – до 25.02.2020 г. – Заявление

Трети модул – желаещите да посетят само лекционния модул заявяват желанието си чрез попълване на онлайн заявление и внасяне на такса в размер на 5,00 лв. до 05.03.2020 г., а участниците в първи и втори модул не се регистрират повторно и не заплащат такса.

 

РЕЗУЛТАТИ:

Първи модул – 17.02.2020г.

Kонкурс – класирани

Документи:
Родителите/настойниците на всеки участник в Конкурса е необходимо да попълнят списък с документи (формулярите са приложени) и да ги изпратят в сканиран вариант на електронен адрес: education@sok-kamchia.com, в темата на писмото да е написано: „конкурс космос декларации“, а именно:
1. Заявление-декларация за участие в Конкурса
2. Декларация за публикуване на резултатите от Конкурса
3. Декларация за информирано съгласие за заснемане и използване на материалите за Конкурса
4. Декларация за здравно състояние на детето (при участие в 2-рия и 3-ия модул от Конкурса)

Създадено от Webma Studio