психолог

На територията на област Варна са създадени да функционират  “ Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците , техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза , свързана с COVID-19„. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

тел: 0882 07 80 85 и тел.0882 31 46 86

от понеделник до петък, в часовия  диапазон
08:30-11:30 часа и 12:30-16:30 часа.

 

 

Училищен психолог

Десислава Генкова

Консултации с родители: При предварително уговорена среща

Работно време:

понеделник /11:00 – 17:00ч./

вторник-петък /10:30 – 16:30ч./

Създадено от Webma Studio